Om ClimateCalc

ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. Kun på baggrund af en sådan information kan tryksagskøberen og den grafiske virksomhed foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen før en eventuel neutralisering eller kompensation.

For at klimabelastningen af et specifikt grafisk produkt kan beregnes, kræves det, at der anvendes data, der er repræsentative for de specifikke råvarer, der indgår i fremstillingen af tryksagen samt data, der er repræsentative for den grafiske virksomhed, der fremstiller tryksagen. Et sådant beregningsgrundlag stiller ClimateCalc til rådighed.