Værktøjer til indsamling af data

For at gøre arbejdet med indsamling af de relevante data til klimaregnskabet mere over-skuelig er der udarbejdet en række værktøjer til indsamling af oplysninger til klimaregnskabet:

Virksomhedsdata
For at skabe overblik over, hvilke data der skal indsamles om virksomheden, kan neden-stående skabelon anvendes. Der kan efter behov skrives direkte i skabelonen, eller den kan anvendes som tjekliste i forbindelse med indsamling af data:

Word-skabelon til indsamling af data

Papirdata
Data om de enkelte papirkvaliteters klimabelastning er vigtige at skaffe for at gøre virk-somhedens klimaregnskab så fyldestgørende som muligt. Til brug ved indhentning af data fra papirleverandørerne kan følgende brevskabeloner og deklarationer anvendes:

Brevskabelon papir (DK) word
Deklaration skabelon papir (DK) word

Brevskabelon papir (UK) word
Deklaration skabelon papir (UK) word

Trykfarvedata
GA klimaberegner indeholder standarddata for en lang række af trykfarver. Såfremt en virksomhed ønsker at indhente specifikke data på trykfarve, kan følgende brevskabelon og deklaration anvendes:

Brevskabelon trykfarve (DK) word

Brevskabelon trykfarve (UK) word
Deklaration skabelon trykfarve (UK) word

Underleverandørers arbejde
Til brug ved indhentning af data fra en underleverandørs arbejde på en konkret ordre kan følgende deklarationer anvendes:

Deklaration skabelon underleverandør (DK)

Deklaration skabelon underleverandør (UK)