Skift password

Som bruger af ClimateCalc kan man altid ændre sit password. Følgende retningslinjer gælder for skift af password:
Password skal indeholde:
  • Mindst 8 karakterer
  • Mindst ét tal
  • Mindst ét af følgende symboler: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /