ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG Protocol

ClimateCalc beregningsværktøjet overholder kravene til udarbejdelse af klimaregnskaber i henhold til ISO 14064-1. Overensstemmelsen er blevet verificeret af SGS, der er en internationalt anerkendte virksomhed inden for inspektion, verifikation, test og certificering.

ClimateCalc beregningsværktøjet overholder kravene til udarbejdelse af klimaberegninger for trykte produkter i henhold til ISO 16759. Overensstemmelsen er blevet verificeret af SGS, der er en internationalt anerkendte virksomhed inden for inspektion, verifikation, test og certificering. 

ClimateCalc er desuden udarbejdet i henhold til retningslinjerne i den internationale standard The Green House Gas Protocol (GHG Protocol), der er udgivet af World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute. Standarden er frit tilgængelig på hjemmesiden www.ghgprotocol.org.

Ifølge GHG Protocol skal udledningen af drivhusgasser inddeles i tre fraktioner (scopes):
  • Scope 1: Direkte emission af drivhusgasser fra virksomheden ved f.eks. afbrænding af olie eller gas i egne kedler, fyr eller køretøjer.
  • Scope 2: Indirekte emission af drivhusgasser fra fremstilling af købt energi som f.eks. elektricitet og fjernvarme.
  • Scope 3: Øvrig indirekte emission af drivhusgasser fra f.eks. fremstilling af råvarer, købte transportydelser og medarbejderes transport til og fra arbejde.