Beregning og værktøjer

ClimateCalc er et værktøj, som kan beregne klimaaftrykket for både virksomheden og det enkelte print eller emballageprodukt.

Dette betyder at den certificerede virksomhed selv kan udarbejde et klimaregnskab for hele virksomheden, alle dens aktiviteter og alle de produkter, som virksomheden producerer.

ClimateCalc kan anvendes som virksomhedens helt centrale klimaledelsesredskab. Virksomhedens klimaregnskab viser nemlig både de væsentlige indsatsområder og virksomhedens klimadata for de foregående år. Dermed kan virksomheden på en nem og overskuelig måde se og samtidig dokumentere, om de enkelte mål bliver nået.

Samtidigt kan ClimateCalc beregne klimaaftrykket for det enkelte print eller emballageprodukt. Dette giver virksomheden mulighed for at rådgive kunderne om valg af f.eks. papir eller anden substrat, der kan reducere produktets CO2-udledning. Desuden kan virksomheden tilbyde at klimakompensere den enkelte kundes produkter.

For at en virksomhed kan få adgang til beregningsværktøjet ClimateCalc og blive certificeret, skal der rettes henvendelse til en af organisationerne, der står bag ClimateCalc: Kontakt