Værktøj til indsamling af data

For at gøre arbejdet med indsamling af relevante data til klimaregnskabet mere overskuelig er der udarbejdet en række hjælpeværktøjer.

Virksomhedsdata
For at skabe overblik over, hvilke data der skal indsamles om virksomheden, kan nedenstående skabelon anvendes. Der kan efter behov skrives direkte i skabelonen, eller den kan anvendes som tjekliste i forbindelse med indsamling af data: 

Word-skabelon til indsamling af data

Substrat data

For at gøre virksomhedens klimaregnskab så fyldestgørende som muligt, er det vigtigt at skaffe data om de specifikke substraters klimabelastning.

Ved indhentning af data fra leverandører af papir eller andre substrater kan følgende brevskabeloner og deklarationer anvendes:

Brevskabelon papir Deklaration skabelon papir Letter template paper Declaration template paper Letter template substrate Declaration template substrate

Trykfarvedata
ClimateCalc klimaberegneren indeholder gennemsnitsdata for en række forskellige trykfarver. Hvis en virksomhed ønsker at indhente specifikke data for trykfarve, kan følgende brevskabelon og deklaration anvendes.

Brevskabelon trykfarve Declaration template printing inks

Underleverandørers arbejde
Til brug ved indhentning af data fra en underleverandørs arbejde på en konkret ordre kan følgende deklaration anvendes:

Deklaration skabelon underleverandør